Weyergans High Care
 
Met het Galvano Spa voetbad ontgiften, ontzuren en ontslakken!

Galvano Spa Voetbad

Met het Galvano Spa voetbad ontgiften, ontzuren en ontslakken!

We ontkomen er niet aan. Door onze manier van leven krijgen we iedere dag belastende voedingssubstanties en milieu invloeden tot ons, terwijl gezondheid ons meest kostbare bezit is. Daar komt bij dat stress, bewegingstekort en een eenzijdig voedingspatroon hier nog eens een schepje bovenop doet. Ons lichaam is daardoor maar zeer beperkt in staat schadelijke stoffen op natuurlijke wijze uit het lichaam te verwijderen.Inmiddels laten studies zien dat dit de basis vormt voor allerlei chronische aandoeningen en civilisatieziekten. Het Galvano Spa voetbad kan hier nu hulp bieden, en op weg helpen het kostbaarste bezit te behouden of terug te krijgen.

Hoe werkt het Galvano Spa voetbad?

Kent u het verfrissende gevoel tijdens een wandeling na een zomers onweer? Dit verfrissende gevoel, hebben we te danken aan de reinigende werking van de nieuw gevormde ionen in de lucht die vrijkomen na een onweersbui. Het elektrolyse voetenbad heeft hetzelfde principe. Door elektrolyse wordt het zouthoudende water in hoge mate geïoniseerd. Dit geeft een prikkelend gevoel wat vaak tot in de diepste cellaag wordt waargenomen.
Het geïonisereerde water geeft het lichaam een impuls om schadelijke stoffen uit te leiden. Tegelijkertijd worden de lichaamscellen elektrisch herladen en lichaamsvloeistoffen gereinigd en geactiveerd, waarmee lichaamsprocessen als transport en reiniging worden ondersteund.

Het Galvano Spa voetbad kan met alle andere therapievormen gecombineerd worden.